کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری

حسابداری و مالی
تهران , تهران

کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

حقوق ماهیانه:   توافق با کارفرما

شرح شغل

 شرح شغل:

- حداقل یک سال سابقه کار در صندوق های سرمایه گذاری

- تهیه صورت‌ های مالی صندوق‌ ها

- تهیه گزارش پرتفوی و کارشناسی بیمه و مالیات صندوق‌ها

- تهیه اظهارنامه مالیاتی و گزارش های فصلی مالیاتی

- مغایرت گیری

- تهیه گزارشات مدیریتی

- ارزش گذاری

- مهارت ها:

- آشنا با قوانین و مقررات بازار سرمایه به ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- تسلط به محاسبه NAV صندوق ها

- توانایی تهیه صورت های مالی صندوق

- تسلط به نرم افزار تدبیر

- آشنا به نرم افزارهای ICDL