کارشناس تحلیل داده

شبکه ، سخت افزار و زیر ساخت
تهران , تهران

کارشناس تحلیل داده

گروه :   شبکه ، سخت افزار و زیر ساخت
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

• رصد و پیگیری داده های مشتریان

• برگزاری کمپین های بازاریابی

• طراحی پروسه گزارش گیری به منظور کنترل و راستی آزمایی پروژه های در حال اجرا