(Senior Front-End Developer (Angular

نرم افزار و فناوری اطلاعات
تهران , تهران

(Senior Front-End Developer (Angular

گروه :   نرم افزار و فناوری اطلاعات
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 5 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

مسئولیت ها و وظایف اصلی:

 • پیاده سازی واسط کاربر نرم افزار مبتنی بر Angular بر طبق ماکت‏های ارائه شده
 • برقرار ارتباط با Web API ارائه شده از سمت Back-end
 • بکارگیری بهترین تجربیات و استفاده از مناسب ترین فناوری‏ها جهت پاسخ به مسائل و نیازمندیها  در حوزه     Front-end
 • پیاده سازی نرم افزار قابل اتکا، قابل آزمون و قابل نگهداری
 • پیاده سازی و  انجام تست‏های Unit و Integration
 • شرکت در جلسات فنی و عمومی شرکت
 • مستند سازی دقیق و به روز نرم افزار تولید شده 
 • همکاری و مشارکت با سایر اعضاء تیم و تلاش درجهت ارتقاء متقابل


قابلیت ها و مهارت‏های فنی ضروری :

 • Angular   
 • PWA & Service Worker 
 • HTML 5, CSS, CSS Preprocessor (Less/Sass)
 • (UI Components Library (angular material
 • TypeScript & OOP
 • Responsive Web Design
 • Unit Test Development


مهارت‌های امتیازی:

 • ASP.NET Core
 • ASP.NET Web API
 • BDD/TDD
مهارت های مورد نیاز