کارشناس ارشد مدلسازی مالی و اقتصادی

برنامه‌ریزی و تحلیل
تهران , تهران

کارشناس ارشد مدلسازی مالی و اقتصادی

گروه :   برنامه‌ریزی و تحلیل
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی ارشد

شرح شغل

مسئولیت‌ها و وظایف اصلی:

·        مطالعه و تبیین روندهای اقتصادی موثر بر بازارهای مالی

·        پیش بینی روندهای مرتبط با متغیرهای اقتصاد کلان و خرد

·        مدلسازی مالی و اقتصادی


شرایط احراز:

·        مهارت‌های تحلیل و کمی قوی (ریاضیات، آمار استنباطی، اقتصاد خرد و کلان، تحلیل دینامیک، فرایندهای تصادفی و اقتصادسنجی)

·        مهارت عالی در تحقیق و پژوهش

·        دانش عالی در زمینه اقتصاد خرد و کلان

·        مهارت‌های ارتباط کلامی و کتبی خوب

·        مهارت برنامه ریزی جهت انجام به موقع کارها

·        دانش عالی در زمینه مدلسازی اقتصادی و تئوری‌های موجود در این زمینه

·        رشته تحصیلی: آمار، ریاضیات کاربردی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، اقتصاد

·        VBA و اکسل پیشرفته

·        نرم افزارهای مورد نیاز: Eviews، نرم افزارهای آماری نظیر SPSS


مهارت های مورد نیاز