برنامه‌نویس Front-End

نرم افزار و فناوری اطلاعات
تهران , تهران

برنامه‌نویس Front-End

گروه :   نرم افزار و فناوری اطلاعات
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

مسئولیت ها و وظایف اصلی:


 • پیاده سازی واسط کاربر نرم افزار مبتنی بر وب بر طبق ماکت‏های ارائه شده
 • برقرار ارتباط با Web API ارائه شده از سمت Back-end
 • بکارگیری بهترین تجربیات و استفاده از مناسب ترین فناوری‏ها جهت پاسخ به مسائل و نیازمندیها در حوزه Front-end
 • پیاده سازی نرم افزار قابل اتکا، قابل آزمون و قابل نگهداری
 • پیاده سازی و انجام تست‏های Unit و Integration
 • مستند سازی دقیق و به روز نرم افزار تولید شده 
قابلیت ها و مهارت‏های فنی ضروری : • تسلط بر بهینه سازی UX
 • تسلط بر JavaScript
 • تسلط بر فریم ورک ReactJs
 • تجربه کار با REST API 
 • آشنایی با Redux 
 • آشنایی با یکی از فریمورک‌ها Bootstrap, Material-UI, Ant Desgin 
 • آشنایی با webpack, npm 
 • آشنایی با GIT 
 • آشنایی با یکی از کتابخانه‌ها Amchar, D3js, Rechart, Charjs, Highcharts, Canvasjsمهارت های مورد نیاز