کارشناس امور اجرائی صندوق ها

حسابداری و مالی
تهران , تهران

کارشناس امور اجرائی صندوق ها

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

مسئولیت ها و وظایف اصلی:


انجام کلیه امور اجرائی مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری

ارائه گزارش های مرتبط به صندوق های سرمایه گذاری


شرایط احراز:


سن: 25 تا 35

جنسیت: تفاوتی ندارد

سابقه کار: حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط


مهارت های مورد نیاز