کارشناس بازارگردانی و معاملات

حسابداری و مالی
تهران , تهران

کارشناس بازارگردانی و معاملات

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

مسئولیت ها و وظایف اصلی:


انجام کلیه فرایندهای بازارگردانی و معاملات سهام و اوراق با درآمد ثابت


شرایط احراز:


سن: 25 تا 40

سابقه کار: حداقل 1سال سابقه کار مرتبط

مدرک تحصیلی: کارشناسی مالی و حسابداری یا اقتصادمهارت های مورد نیاز