کارشناس حوالجات

حسابداری و مالی
تهران , تهران

کارشناس حوالجات

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل ا سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

مسئولیت ها و وظایف اصلی:


  • انجام امور حواله های ارزی
  • ارتباط با مشتری در زمینه ی دریافت مدارک حواله های ارزی
  • ارتباط با تراستی های صرافی برای ارسال حواله های ارزی


شرایط احراز


  • آشنا به امور ارزی
  • تسلط کامل به نرم افزار های اکسل و ورد
  • آشنایی نسبی به امور مالی و حسابداری مهارت های مورد نیاز