کارشناس CRM

پشتیبانی و امور مشتریان
تهران , تهران

کارشناس CRM

گروه :   پشتیبانی و امور مشتریان
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

مسئولیت ها وظایف اصلی:


·    تدوین برنامه جذب، حفظ و توسعه روابط با مشتری


·    اعمال شیوه‌های رفتاری خاص و سفارشی در برابر مشتریان استراتژیک در جهت نگهداشت و جذب مشتری


·    شناسایی و بهبود وضعیت موجود و تدوین دستورالعمل های مربتط با سیستم‌ مدیریت ارتباط با مشتریان


·    مستند سازی و بهبود فرآیند‌های مرتبط


·    پیشنهاد راهکارهای جدید در حوزه سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان


·    ارزیابی رضایت و وفاداری مشتری


شرایط احراز:


·    حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط


·    مقطع تحصیلی: کارشناسی/ کارشناسی ارشد


·    سن: 24 الی 35